block

PRIVACY POLICY

Wie zijn we?

Team Eigenwijsjes, compacte onderneming actief in digitalisering op mensenmaat. Ons website address is: https://team.eigenwijsjes.be

Omschrijving activiteiten

Team Eigenwijsjes verzorgt de volgende activiteiten:

Principe van beheer als goede huisvader

Team Eigenwijsjes stelt alles in het werk om ten allen tijden jouw persoonsgegevens als een goede huisvader te behandelen. Team Eigenwijsjes verbindt zich er dan ook toe om alle mogelijk redelijke stappen te ondernemen om jouw gegevens veilig te bewaren en te beschermen tegen alle vormen van misbruik. Jouw persoonsgegevens worden met de grootste zorg behandeld conform de eisen opgelegd door GDPR, de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Uitnodiging tot het lezen van de Privacy Policy

We nodigen jou uit om even de tijd te nemen om deze Privacy Policy door te nemen. Met deze Privacy Policy willen we met jou transparant communiceren over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze verwerken en op welke manier(en) we ze veiligstellen.

Toepassingsbeleid

Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op alle diensten die voorgaand zijn vermeld. Om onze dienstverlening professioneel te kunnen uitvoeren, en ook de groei en het voorbestaan van Team Eigenwijsjes te verruimen, worden persoonsgegevens bijgehouden van onze klanten, particulieren en contactpersonen.

Verwijzing naar de wet

Voor de verwerking van persoonsgegevens respecteert Team Eigenwijsjes de wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 December 1998 en de antispambepaling uit boek XII van het wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie. Daarnaast stelt Team Eigenwijsjes alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 April 2016 na te leven betreffende de Bescherming van persoonsgegevens GDPR genoemd.

Intentie om rechten en plichten te respecteren

Binnen Team Eigenwijsjes zijn we ons ten volle bewust van onze rechten en plichten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. We engageren er ons dan ook toe om onze plichten hieromtrent na te komen en iedereen die binnen of buiten Team Eigenwijsjes jouw persoonsgegevens verwerkt voldoende te sensibiliseren en bewust te maken van de gevoeligheid van deze persoonsgegevens.

Definities – GDPRterminologie

Persoonsgegevens

In deze Privacy Policy wordt met persoonsgegevens alle informatie bedoeld die iets zegt over een natuurlijk persoon en waarbij de persoon op een of andere manier kan worden aangeduid.

Bescherming

Privacy is een recht gelinkt aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elkeen heeft als recht dat zijn of haar gegevens correct zijn. Elkeen heeft ook het recht dat de gegevens gebruikt worden voor de doeleinden waarmee hij of zij ingestemd of doeleinden die logisch en noodzakelijk zijn. Dit laatste kan als de dienstverlening noodzakelijk is. Dit vereist dat de belangen en de rechten in evenwicht zijn.

Diensten van Team Eigenwijsjes

Klanten Team Eigenwijsjes

Om uw recht uit te voeren kan u mij bereiken op het volgend e-mailadres privacy@eigenwijsjes.be. Indien u niet meer wenst opgenomen te worden in mijn klantenbestand gelieve een e-mail te sturen naar privacy@eigenwijsjes.be. Dan worden u gegevens uit ons klantenbestand verwijderd. Eventuele ondersteunende info met het oog op de permanente correctheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens en andere geregistreerde informatie kan het zijn dat Vap solutions jou vraagt om jouw persoonsgegevens en eventuele andere informatie te verifiëren. Deze informatie te bevestigen en eventueel aan te passen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die je aan Vap solutions ter beschikking stelt.

Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Om onder meer een professionele dienstverlening te kunnen garanderen, brengt Team Eigenwijsjes jouw persoonsgegevens en andere informatie onder in haar databases. Deze worden veilig gestockeerd op de Cloud omgeving. Dit is een beveiligd Cloudplatform. Enkel de nodige personen hebben toegang tot deze gegevens. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van een CMS waarbij elke plugin bepaalde gegevens verzamelt zoals IP-adressen. Deze gegevens worden niet verder verwerkt door Eigenwijsjes. De gegevens die de plugin verzameld worden hierboven reeds vermeld. Team Eigenwijsjes neemt alle mogelijke maatregelen om alle informatie, waaronder persoonsgegevens die jij ons ter beschikking stelt te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang en bekendmaking, wijziging of schrapping.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Team Eigenwijsjes verzamelt en verwerkt persoonsgegevens teneinde op een professionele manier invulling te geven aan onze diensten en zo aan onze klanten een optimale service te bieden. Gegevens die we bewaren op basis van onze contractuele relatie om communicatie en facturatie mogelijk te maken en om praktische afspraken te maken.

Professionele & zakelijke gegevens

 • Team Eigenwijsjes contact gegevens Tel: 09/395 10 80 | Adres: Jaspaertstede 26, 9950 Lievegem|Btw nummer: BE0754.559.139|team@eigenwijsjes.be
 • Eventuele ondersteunende info bestek/verzekeringsformaliteiten met het oog op de permanente correctheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens en andere geregistreerde informatie kan het zijn dat Team Eigenwijsjes jou vraagt om jouw persoonsgegevens en eventuele andere informatie te verifiëren. Deze informatie te bevestigen en eventueel aan te passen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die je aan Eigenwijses ter beschikking stelt.
 • Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens

  Om onder meer een professionele dienstverlening te kunnen garanderen, brengt Team Eigenwijsjes jouw persoonsgegevens en andere informatie onder in haar databases. Deze worden veilig gestockeerd op de Cloud omgeving. Dit is een beveiligd Cloudplatform. Enkel de nodige personen hebben toegang tot deze gegevens. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van CMS waarbij elke plugin bepaalde gegevens verzameld zoals IP-adressen deze gegevens worden niet verder verwerkt door Team Eigenwijsjes. De gegevens die de plugin verzameld worden hierboven reeds vermeld. Team Eigenwijsjes neemt alle mogelijke maatregelen om alle informatie, waaronder persoonsgegevens die jij ons ter beschikking stelt te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang en bekendmaking, wijziging of schrapping.

  Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

  Team Eigenwijsjes verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten einde op een professionele manier invulling te geven aan onze diensten en zo aan onze klanten een optimale service te bieden.

  Gegevens die we bewaren op basis van onze contractuele relatie

  Om communicatie en facturatie mogelijk te maken en om praktische afspraken te maken.

  Gegevens die we bewaren op basis van gerechtvaardigd belang

 • Historiek van bestellingen
 • Bestelgedrag van klanten: nodig voor het correct kunnen inschatten van opleidingsnoden en noden op persoonlijke begeleiding.
 • Facturen worden bewaard als gevolg van de wettelijke vereiste van archivering.
 • Facturen, contracten, bestelbonnen, inschrijffiches, offertes … dienen verplicht bijgehouden te worden om in regel te zijn.
 • Naam, voornaam, e-mailadres van leads prospecten zijn nodig om aanvragen op een professionele manier te kunnen opvolgen en communicatie gaande te houden. Deze gegevens zijn tevens nodig voor het blijven bestaan.
 • Gedurende 5 jaar wordt dit bewaard
 • Na periode van 3 jaar zonder communicatie worden alle gegevens verwijderd
 • Veiligheid

 • De procedure van melding
 • De procedure van beheer gegevens
 • Intentie van gebruik van professionele en betrouwbare partners
 • Rechten

 • De GDPR voorziet een aantal rechten
 • Om uw recht uit te voeren kan u ons bereiken op het volgend e-mailadres privacy@eigenwijsjes.be. Indien u niet meer wenst opgenomen te worden in mijn klantenbestand gelieve een e-mail te sturen naar privacy@eigenwijsjes.be. Dan worden uw gegevens uit ons klantenbestand verwijderd.
 • ×
  ×

  Deze website gebruikt cookies volgens de AVG en de cookiewet.

  Algemene informatie met betrekking tot cookies

  Bij het gebruik van deze site, zal ons systeem of dat van een van onze partners cookies plaatsen op uw computer. Een cookie is een tekstbestand dat op de pc van de gebruiker wordt opgeslagen en zo deze later kan herkennen. Deze functie wordt gebruikt om de sessies te onthouden (zodat de gebruiker niet elke keer hoeft in te loggen) en voor statistische doeleinden. De eerste worden beschouwd als technische cookies, de laatste zijn profileringscookies. Een cookie kan alleen worden opgeslagen als uw browserinstellingen dit toestaan, standaard zijn de meeste browsers ingesteld om ze automatisch te accepteren.

  Toepassingen met betrekking tot cookies en andere vergelijkbare technologieën

  Onze site gebruikt cookies om :
 • Toegang tot het contacformulier te moduleren
 • Statisctische informatie over het gebruik van deze te site te verzamelen
 • Third party cookies Onze site integreert diensten van derden die hun eigen cookies kunnen instellen en gebruiken. Hieronder vindt u de lijst van hun informatie:
 • Google Analytics (informative)
 • Google Adsense (informative)
 • Google DFP (informative)
 • Google+ (informative)
 • YouTube (informative)
 • Facebook (informative)
 • Instagram (informative)
 • Twitter (informative)
 • Voor meer info kan u terecht op: http://www.aboutcookies.org/